Slimme radiatorknop II (2024)

Saved

Your user profile have been saved

Slimme radiatorknop II (1)

Zorgt voor een efficiënt en comfortabel kamerklimaat door flexibele bedieningsmogelijkheden

Slimme radiatorknop II (2)

Slimme thermostaten – zo wordt er tegenwoordig verwarmd

Voortdurend aan de radiatorknop draaien is niet meer van deze tijd! Tegenwoordig is de verwarming moeiteloos en nauwkeurig te regelen via een app - waar u ook bent. Met uw Smart Home-radiatorthermostaat stookt u niet alleen comfortabeler, maar ook efficiënter. Voor het milieu en voor uw rekening.

Slimme radiatorknop II (3)

Zicht op de
temperatuur hebben

Met uw slimme thermostaat regelt u voor elke kamer tot een halve graad nauwkeurig een afzonderlijke behaaglijke temperatuur en via de app kunt u op elk gewenst moment de actuele temperatuurwaarden bekijken.

Slimme radiatorknop II (4)

Energiezuinig
stoken

Met de Smart Home-radiatorthermostaat kunt u heel gemakkelijk energie besparen: Dankzij tijdprogramma´s en slimme diensten als “Duurzaam ventileren” stookt u alleen in die mate die uw comfort vereist.

Slimme radiatorknop II (5)

Een netwerk voor kamertemperatuur vormen

Verschillende slimme thermostaten binnen een kamer kunnen in de app voor het realiseren van de kamertemperatuur worden gekoppeld en groepsgewijs worden aangestuurd - desgewenst ook bijzonder nauwkeurig met een kamerthermostaat.

Online kopen bij deze handelaren

Slimme radiatorknop II (10)

Verwarming flexibel aansturen – via spraak, de app & co

Of u nu kiest voor Alexa, Google Assistant of Siri als onderdeel van de Apple HomeKit® - U kunt uw Bosch Smart Home-radiatorthermostaten ook bedienen met spraakopdrachten.

“Alexa, zet de temperatuur in de woonkamer op 22graden.”

Naast spraakbediening zijn er tal van andere mogelijkheden om uw slimme radiatorthermostaten aan te sturen:

 • via druk- en draaibewegingen op het apparaat
 • via de app – thuis of onderweg
 • via automatiseringen – volgens het ALS/DAN-principe
 • via tijdprogramma´s – individueel per kamer
 • met afzonderlijke scenario’s – voor het groeperen van meerdere Smart Home-thermostaten/-apparaten
Slimme radiatorknop II (11)

Duurzaam ventileren en energie besparen

Een bijzonder sterk staaltje als het gaat om volledig automatische besturing van slimme thermostaten is de vooraf geconfigureerde dienst “Duurzaam ventileren”, die uw deur-/raamcontacten koppelt aan de verwarmingsregeling:

Als uw deur-/raamcontact detecteert dat er een raam wordt geopend, zetten de slimme radiatorthermostaten de verwarming in de kamer automatisch omlaag – desgewenst ook met een individueel instelbare vertraging, bijvoorbeeld als u het raam regelmatig alleen even opent om de kat naar buiten te laten.

Het begin en het einde van de verwarmingspauze tijdens het ventileren wordt betrouwbaar weergegeven door blauwe en rode lampjes op het apparaat.

Zo stookt u nooit meer voor niets en bespaart u energie.

Slimme radiatorknop II (12)

De verwarmingsstatus herkennen aan de kleur

Niet alleen de koppeling met uw Smart Home-systeem maakt van uw thermostaat een slimme thermostaat - ook door de vormgeving onderscheidt hij zich van conventionele apparaten:

Dankzij de compacte afmetingen van 87 x 51 x 51mm (lxbxd) en de draaibare weergave gaat hij - naar keuze horizontaal of verticaal gemonteerd - subtiel op in uw woonruimte.

Het contrastrijke display met achtergrondverlichting waarborgt optimale leesbaarheid bij elk licht.

Handig: De van alle kanten zichtbare, verlichte ring met meerkleurige leds geeft duidelijk de uitgevoerde handelingen en de status van het apparaat aan.

Slimme radiatorknop II (13)

Gebruik van het kinderslot

Onhandige kinderhandjes kunnen zomaar de instellingen van de thermostaat veranderen en zo ervoor zorgen dat er een hoop energie wordt verspild. Dat kunt u gemakkelijk voorkomen:

Leg in de app of via de bedieningsknop op het apparaat vast, dat handmatige instellingen direct via het apparaat niet langer mogelijk zijn.

Op die manier kunnen kinderen de instellingen van de slimme thermostaten niet wijzigen – en regelt u zelf de kamertemperatuur gewoon via de app, uw spraakassistent of de kamerthermostaat .

Slimme radiatorknop II (14)

Vertrouwen op beveiligingsfuncties

Een ijskoud huis omdat de verwarming is uitgevallen? Weinig kans bij een Smart Home! Dankzij verschillende beveiligingsfuncties dragen uw radiatorthermostaten eraan bij dat het risico van een uitval tot een minimum wordt beperkt:

 • Vorstbeveiliging: voorkomt schade aan de radiator door open ramen of ruimten die niet worden gebruikt.
 • Kalkbescherming: Om te voorkomen dat uw thermostaten buiten het stookseizoen verkalken, gaat de klep het hele jaar door een keer per week even open.
 • Batterijwaarschuwing: Bij een lage laadstatus van de twee gemakkelijk te vervangen AA-batterijen, ontvangt u enkele weken vooraf een waarschuwing via de app, zodat u de batterijen tijdig kunt vervangen.
 • Uitvalwaarschuwing: u wilt niets aan het toeval overlaten? Leg dan aanvullend een automatisering vast: “ALS kamertemperatuur <15° DAN bericht versturen”.
Slimme radiatorknop II (15)

Kinderlijk eenvoudig te installeren

Om uw radiatorthermostaten slim te maken, hoeft u geen verwarmingsmonteur te zijn.

De Bosch Smart Home-thermostaten zijn ook zonder installateur snel en gemakkelijk te installeren - de stap-voor-stap-handleiding in de app leidt u door het montageproces en dankzij de 2 meegeleverde AA-batterijen is uw thermostaat zo klaar voor gebruik.

De slimme thermostaten zijn geschikt voor alle radiatoren: Bij M30 x 1,5 mm schroefdraad direct en anders met een van de meegeleverde adapters (Danfoss RA, Danfoss RAVL).

Om te zien of u een adapter nodig hebt, gebruikt u onze adapter-check.


Zo werkt het

Slimme radiatorknop II (16)

Individuele tijdprogramma´s vastleggen

´s Ochtens vanuit uw warme bed de voorverwarmde badkamer opzoeken - zonder dat daarvoor de hele nacht de verwarming aan moet staan?

Een verwarming die tijdens werktijden automatisch een lagere temperatuur regelt - en als u´s avonds thuiskomt van uw werk voor behaaglijke warmte heeft gezorgd?

Dat kan met de individuele verwarmingsschema´s van de Bosch Smart Home-radiatorthermostaten:

U legt eenvoudig vast op welke tijden er al dan niet moet worden gestookt - desgewenst voor elke dag van de week afzonderlijk.

U kunt natuurlijk op elk gewenst moment spontaan afwijken van uw verwarmingsschema´s en voor een andere voorkeurstemperatuur zorgen.

Slimme radiatorknop II (17)

Integreren in scenario’s en automatiseringen

Uw slimme thermostaten zijn gekoppeld aan het volledige Smart Home-systeem. U kunt ze dus eenvoudig opnemen in afzonderlijke scenario´s of automatiseringen:

 • Binnen een scenario stuur u meerdere apparaten tegelijk met slechts één commando. Bij het scenario “Huis verlaten” worden bijvoorbeeld alle radiatorthermostaten automatisch lager gezet, de lampen uitgedaan en de stroomvoorziening van op slimme stekkers aangesloten apparaten onderbroken.
 • Bij automatiseringen koppelt u uw slimme radiatorthermostaten met andere apparaten, om ze volgens het als-dan-principe te besturen.U gebruikt dan bijvoorbeeld temperatuurmeetwaarden om vanaf een bepaalde waarde uw slimme rolluiken omlaag te laten gaan om de warmte buiten te houden – of om met slimme stekkers gekoppelde ventilatoren in te schakelen voor verkoeling. Uw thermostaten kunnen op hun beurt weer worden geactiveerd door slimme apparaten. Dan gaat de verwarming in uw kantoor bijvoorbeeld automatisch aan zodra u het licht aandoet om aan de slag te gaan.
Slimme radiatorknop II (18)

Duurzaam ventileren

De vooraf geconfigureerde dienst “Duurzaam ventileren” zet uw Smart Home-thermostaten lager, zodra uw deur-/raamcontact in de kamer een geopend raam detecteert. De dienst is te vinden onder “Diensten” in de “Klimaatmanager”.

Natuurlijk kunt u de dienst aanpassen aan uw individuele behoeften:

 • deur-/raamcontacten selecteren die als trigger voor de thermostaatregeling moeten fungeren.
 • een responstijd (0-180 seconden) selecteren voor het omlaag regelen van de radiatorthermostaten. Door deze vertraging kunt u bijvoorbeeld even de kat naar buiten laten, zonder dat uw slimme thermostaten meteen omlaag worden gezet.
Slimme radiatorknop II (19)

Verwarmingspauze vastleggen

Handig in de zomer, maar ook bij langdurige afwezigheid: een “verwarmingspauze”.

In deze modus wordt uw slimme radiatorthermostaat automatisch op het laagste niveau gezet en de in automatiseringen en scenario´s geïntegreerde kamerregeling wordt voor de duur van de verwarmingspauze genegeerd. U hoeft dus in de zomer niet al uw automatiseringen en scenario´s te wijzigen.

Om te voorkomen dat de radiatorkleppen op den duur verkalken, worden ze ook tijdens de verwarmingspauze regelmatig even geopend.

Zo worden uw radiatorkleppen het hele jaar door goed onderhouden zonder dat u onnodig moet stoken.

De verwarmingspauze-optie vindt u in uw Bosch Smart Home-app heel eenvoudig onder “Diensten” > “Klimaatmanager” > “Verwarmingspauze & koelen”.

Slimme radiatorknop II (20)

Handmatig bedienen

Handmatige bediening rechtstreeks via het apparaat is intuïtief en eenvoudig:

 • Gewenste temperatuur instellen: Druk kort (1 seconde) op de bedieningsknop van uw slimme thermostaat. Het menu (“SET”) wordt geopend. Nu kunt u door in de richting + of - te draaien de temperatuur in stappen van 0,5 graden naar boven of naar beneden aanpassen.
 • Verwarmingspauze beëindigen: Voor uw slimme radiatorthermostaat is momenteel een “verwarmingspauze” geactiveerd en u wilt nu toch stoken? Ook hiervoor drukt u 1 seconde op de bedieningsknop. Nu kunt u uw behaaglijke temperatuur zoals gebruikelijk instellen.
 • Kinderslot (de)activeren: Om het kinderslot te activeren resp. deactiveren, drukt u iets langer (3 seconden) op de bedieningsknop, totdat “LCK” verschijnt. Door de knop in de richting + of - te draaien, activeert resp. deactiveert u het kinderslot letterlijk in een handomdraai.

Nu downloaden

Download nu de Bosch Smart Home App in uw Apple App Store of Google Play Store.

Systeemvereisten

Online kopen bij deze handelaren

Slimme radiatorknop II (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated:

Views: 6568

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.